Projektowanie szyb zespolonych.

Zespolenia szyb są obecnie najlepszym sposobem na uzyskanie przeszkleń spełniających potrzeby nowoczesnych budynków. Projektując zespolenie szybowe należy uwzględnić jaką ma spełnić  funkcję podstawową oraz funkcje dodatkowe.

Stosując dwie lub więcej szyb dodatkowo uzbrojone w powłoki, które nadają im dodatkowe funkcje można uzyskać pożądane parametry techniczne. Obecnie jednym z najważniejszych parametrów, jakie mają spełnić zespolenia okienne jest izolacyjność cieplna.  Parametrem określającym izolacyjność cieplną przegrody w budownictwie jest wartość U – współczynnik przenikania ciepła.

W praktyce U określa ilość ciepła podana w Watach, jaka przechodzi przez 1 m2 przegrody przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody wynoszące 1°K.

Czym niższy współczynnik przenikania ciepła tym lepiej izoluje szyba okienna a w praktyce zespolenie kilku szyb. W przypadku układów szybowych dla poprawy izolacyjności cieplnej uwzględnia i poprawia się obecnie wszystkie rodzaje strat energii przewodnictwo, konwekcję i promieniowanie.

Na szybach stosuje się powłoki niskoemisyjne, a najlepszą powłoką obecnie dostępną na rynku jest powłoka nakładana próżniowo oraz utwardzana laserem ECLAZ.  Powłoki niskoemisyjne poprawiają izolacyjność na skutek ograniczenia zjawiska promieniowania, dzięki nim promieniowanie cieplne zostaje odbijane do pomieszczenia redukując straty ciepła. Przekazywanie ciepła w procesach przewodnictwa oraz konwekcji ogranicza się zastępując między szybami powietrze gazem o niższej przewodności cieplnej, zazwyczaj argonem.   Dodatkowo do zespoleń używa się ciepłych ramek dystansowych, które posiadają coraz lepszy współczynnik przenikania ciepła ponieważ są produkowane z materiałów o coraz niższym współczynniku przewodzenia ciepła. Stosując do zespoleń dwukomorowych szkło z powłoką niskoemisyjną ECLAZ oraz argon do wypełnienia komór można obecnie uzyskać parametr Ug = 0,5 W/m2K.

Szyby pozwalają uzyskać również dodatkowe zyski cieplne na skutek pozyskania energii z promieniowania słonecznego, które pada bezpośrednio na szybę. Współczynnikiem mówiącym o tym ile % energii z tej, pozyska zespolenie jest g . Stosując najlepsze powłoki niskoemisyjne można jednocześnie stworzyć zespolenie o bardzo małych startach ciepła oraz wysokich zyskach energii. Stosując ECLAZ z zespoleniu dwukomorowym można osiągnąć jednocześnie Ug = 0,5 W/m2K oraz g wynoszące 60% czyli 0,60.

W projektowaniu skomplikowanych zespoleń trzeba pamiętać, iż mniejsze straty ciepła wiążą się z stosowaniem większej ilości szyb oraz bardziej skomplikowanym układem wykorzystującym powłoki niskoemisyjne. Efektem takiego układu zawsze są większe straty ilości światła, które zostanie przepuszczone do pomieszczenia przez zespolenie szybowe. Ilość światła, która przedostała się do pomieszczenia przez zespolenie określa się współczynnikiem TI i wyraża w %.  Nowoczesne zespolenia trzyszybowe przepuszczają zwykle około 73% światła , co oznacza, że ich Tl wynosi 0,73, ale stosując szyby z powłokami ECLAZ można uzyskać przepuszczalność światła nawet 79% a standardem jest 77%.  To prawie taki wynik jak by wyeliminować z układu jedna dodatkową szybę.

 

Zobacz również:

Czym jest światło i dlaczego jest tak ważne!
Czytaj więcej
ECLAZ to także wysoka energooszczędność.
Czytaj więcej
Diffuse Daylight Autonomy – co to jest?
Czytaj więcej

Saint-Gobain

Producent innowacyjnego szkła ECLAZ

Naszą misją jest tworzenie wspaniałych przestrzeni mieszkalnych oraz poprawa warunków życia codziennego, zabezpieczając przyszłość nas wszystkich. To zobowiązanie realizujemy przy wsparciu ze strony naszych pracowników, klientów, partnerów, dostawców…

Do pobrania
ECLAZ - Broszura informacyjna Pobierz PDF
Napisz do nas
Wyrażam zgodę na:
czytaj więcejczytaj mniej
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez Saint-Gobain Innovative Materials Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu istotnych informacji dotyczących produktów i usług zgodnie z treścią mojego zapytania.
czytaj więcej
Saint-Gobain Innovative Materials Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Szklanych Domów 1, informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, przekazywania informacji o produktach i usługach, przekazywania informacji handlowej – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Kupiłeś okna z szybami ECLAZ?

Obliczymy dla Ciebie bezpłatnie ilość naturalnego światła.
Wyrażam zgodę na:
czytaj więcejczytaj mniej
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez Saint-Gobain Innovative Materials Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu istotnych informacji dotyczących produktów i usług zgodnie z treścią mojego zapytania.
czytaj więcej
Saint-Gobain Innovative Materials Sp. z o.o., 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Szklanych Domów 1, informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, przekazywania informacji o produktach i usługach, przekazywania informacji handlowej – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.